Halitosis Ölçümü ve Tedavisi

Halitosis Ölçümü ve Tedavisi

HALİTOSİS ÖLÇÜSÜ VE TEDAVİSİ

Ağız kokusu (Halitosis) nedir?

İsminden de anlaşılacağı üzere halitosis yani bilinen adı ile ağız kokusu ağızdan veya burundan gelen, kişiyi ve çevrisini rahatsız edici seviyede olan çirkin kokudur.

Ağız kokusu çeşitleri nedir?

Ağız kokusu genel olarak patolojik ve fizyolojik olmak üzere ikiye ayrılır.

Fizyolojik ağız kokusu

Bu tip ağız koksunun nedenleri bazı gıdaların midedeki sindirim işlemi veya iyi temizlenmiş ağız boşluğu, düzgün olmayan diş hekimliği restorasyonları, çürük dişler, diş eti problemleri, sigara tüketimi gibi nedenlerdir. Sistematik olmadığından dolayı geçicidir ve öncelikle diş hekiminin yapacağı diş taşı temziliği sonrasında ise bireyin yaptığı diş fırçalama ile birlikte solüsyonlarla kontrol altına alınabilir. Durumun önlenmesi adına dil sırtını fırçalamak ve sürekli olmamak kaydıyla çinko içeriği olan ağız gargaralı kullanmak, sakız çiğnemek iyi bir çözümdür.

Patolojik ağız kokusu

Bu türde ağız kokusuna sahip olan kişiler kötü kokunun farkında değillerdir veya tolere edip katlanmaktadır. Ağız kokusunun %80-90’ı ağız içi sebeplerden olmakla beraber birçok ağız dışı sebepten de kaynak alabilir. Ağız içinden kaynaklanan ağız kokusu sebeplerine bir örnek vermek gerekirse, dişeti hastalıkları, dil tabakası, yemek artıkları, ağız içi yaralar, kirli takma dişler, tükürük miktarındaki azalma bunlardan birkaçıdır. Tükürük bezinin fonksiyonlarındaki bozukluklar da ağız kokusuna neden olabildiği gibi, antidepresan, antipsikotik ve narkotik ilaçları da tükürük azlığına neden olabilmektedir. Patolojik ağız kokusu olan kişiler kötü kokunun ya farkında değildirler, ya tolere etmektedirler veya kabullenmişlerdir. Patolojik halitozislerin %80-90’i ağız, %10-20’si ağız dışı kaynaklıdır. Bu durum üçe ayrılır:

Halitosis ile hangi bölüm ilgilenir?

Halitosis tedavisini genellikle diş hekimliği ana bilim dallarından olan periodontoloji alanında uzman hekimler gerçekleştirir.